Jouw gezondheid voorop

In het medxpert kennissysteem zijn Medisch Farmaceutische beslisregels (MFB’s) van de KNMP (de brancheorganisatie van apothekers) opgenomen, die jou op basis van een analyse van gegevens in de app een advies geven. MFB’s zijn een nieuwe vorm van farmaceutische zorg. Ze combineren meerdere patiëntkenmerken met elkaar, waardoor de patiënt zorg op maat krijgt. Jij bepaalt of het advies wordt gedeeld met de voorschrijver (zoals een huisarts) en/of apotheker.

Persoonlijke gezondheidsadviezen 
Met het kennissysteem heeft medxpert als doel om gezondheidsproblemen met medicatie te voorkomen. Dit moet uiteindelijk leiden tot ‘Personalised Medicine’. Dit betekent dat er adviezen worden gegeven die op de persoon zijn afgestemd. Dit is een grote verbetering ten opzichte van de huidige manier van werken, die uitgaat van protocollen die voor iedereen hetzelfde zijn.

Door de gegevens van een patiënt te spiegelen aan analyses die gemaakt zijn van zorgregistratiegegevens uit de ICT-systemen van huisartsen en apothekers, kunnen de beslissingsregels van het medxpert kennissysteem worden verbeterd.

Om te komen tot de juiste adviezen is het van essentieel belang dat de medische gegevens in medxpert juist, actueel en volledig zijn. medxpert signaleert waar gegevens ontbreken of afwijken van de te verwachten inhoud.

Altijd in ontwikkeling
medxpert is een lerend systeem. Door de toename van kennis over diagnoses over ziekten bij patiënten worden klinische beslisregels continu aangepast. Dit gebeurt op basis van een groeiende database met patiëntgegevens en actuele richtlijnen.

Het medxpert kennissysteem is een programma dat in 2019 is gestart en op dit moment in een pilotfase verkeert. In het derde kwartaal van 2021 wordt het kennissysteem bij een groep patiënten geïntroduceerd en worden de resultaten gevalideerd. Dit is een verplichting die door de EU is voorgeschreven onder de Medical Device Regulation. Medische hulpmiddelen moeten voldoen aan strenge Europese en Nederlandse wetgeving. Het doel is om de patiëntveiligheid te vergroten.

terug

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer