Het team van medxpert

Medxpert is een medisch softwarebedrijf. Dat houdt in dat medisch specialisten en softwareontwikkelaars de medxpert app samen ontwikkelen. Medxpert heeft software experts en kennisingenieurs in dienst voor de ontwikkeling van de software. We werken daarnaast samen met medische experts die veel ervaringen hebben op het gebied van geneeskunde in huisartspraktijken en de apotheek.

We vinden het belangrijk dat je als zorggebruiker altijd bij jouw medische gegevens kunt. Gelukkig vindt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport dat ook: dit betekent dat de app van medxpert geheel kosteloos is en blijft.

Marcel van Loosbroek
Directeur

Mijn activiteiten in de zorg zijn gestart met de ontwikkeling van het elektronisch patiënten dossier voor de afdeling Intensive C...

Meer informatie

Geert Berkers
Softwareontwikkelaar Android

Als Android Developer ben ik sinds augustus 2016 bij Medxpert werkzaam. Mijn werk bestaat uit het bouwen van verschillende applica...

Meer informatie

Marjolein Linssen
Office manager

Als office manager ben ik al 25 jaar werkzaam in het team van Marcel. Ik houd mij bezig met onder andere de financiële administra...

Meer informatie

Floris van Loosbroek
Marketing manager

Ik werk sinds maart 2020 bij medxpert als marketing manager. Binnen medxpert ben ik verantwoordelijk voor de branding en zorg voor...

Meer informatie

Ons doel

Medxpert wil jouw leven verbeteren. Of je nu ziek of kerngezond bent. We vinden dat een app die alleen informatie bij de huisarts en apotheker ophaalt een gebruiker te weinig biedt. Medxpert wil dat jij de volledige regie hebt over je eigen gezondheid. Gebruik je vijf of meer soorten medicatie naast elkaar? Dan bestaat de mogelijkheid dat de medicijnen elkaar beïnvloeden of heb je kans op bijwerkingen. De primaire focus van medxpert is gericht op:

 • medicatieveiligheid (voorkomen dat door fouten problemen ontstaan)
 • medicatieoptimalisatie (afstemmen op de individu)
 • medicatievermindering (het verlagen van de dosis om de gezondheid te verbeteren of het risico op nadelige bijwerkingen te verminderen)
 • het terugdringen van klachten en bijwerkingen. Hiervoor wordt de medxpert app ingezet in combinatie met de medische adviezen.

Onze missie

Wij willen met de medxpert app mensen actief betrekken bij het managen van hun gezondheid, wat hopelijk leidt tot een betere kwaliteit van leven.

Hoe willen we dat doen?

 • Jou helpen met een volledig medisch dossier op je telefoon. Met slimme oplossingen helpen we je het inzicht en overzicht te bewaren over al die gegevens.
 • Goed medicatiegebruik bevorderen en/of het verminderen van problemen bij medicatiegebruik.
 • Jou helpen zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de zorg. Doordat je al je gegevens bij de hand hebt kun je veel zaken vanuit huis of online regelen en hoef je bijvoorbeeld minder vaak naar de praktijk.
 • De werkdruk in de zorg te verminderen door jou erop te wijzen wat je zelfstandig kunt doen om je klachten aan te pakken, maar ook door je erop te wijzen als je juist wèl naar de huisarts moet.

Om dit te bereiken, ontwikkelen wij het medxpert medisch advies platform (MMAP) met meerdere functionaliteiten. Het platform ondersteunt jou bij je gezondheid of ziekte en geeft adviezen voor veilig en verantwoord medicatiegebruik.

Hiervan kun je in de toekomst gebruikmaken door ons te laten weten dat je jouw gegevens door ons wil laten analyseren. Deze gegevens worden dan gepseudonimiseerd. Pseudonimiseren is een methode waarbij identificerende gegevens met een bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens. Hierdoor zijn wij in staat om de adviezen uit het onderzoek weer aan jou terug te sturen.

De app-gebruiker, jij dus, bent de enige die toegang heeft tot jouw informatie in medxpert. Jij besluit zelf met wie je jouw medische gegevens wilt delen, bijvoorbeeld met een mantelzorger of zorgprofessional.

Voor medxpert is het een belangrijk uitgangspunt dat de gebruiker zelf de baas is over zijn gegevens.

Medxpert en het MedMij label

Je ontvangt het MedMij-label niet zomaar!

Het MedMij keurmerk vraagt om meerdere kwalificatietrajecten. Deze kwalificaties hebben wij allemaal met goed gevolg doorlopen en afgerond. Medxpert is officieel goedgekeurd als PGO leverancier voor de gekwalificeerde en geaccepteerde dienst(en).

Het MedMij-label geeft aan dat de partij die het label draagt voldoet aan de eisen die MedMij hanteert voor veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens. De eisen staan beschreven in het MedMij Afsprakenstelsel.

Om het MedMij-label te ontvangen moet een kandidaat-deelnemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een afgerond kwalificatietraject voor een gegevensdienst
 • Een afgerond acceptatietraject voor één van de use cases
 • Een geldige NEN 7510-certificering,
 • Inclusief audit op het aanvullend normenkader MedMij en pentest.

Hoe is de veiligheid van de medxpert app geregeld

De medxpert app en onze organisatie voldoen aan álle eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Er vindt een jaarlijkse audit plaats voor de NEN7510 certificering. Bovendien is de medxpert app voorzien van een CE-markering, daarmee voldoen wij aan de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van medische hulpmiddelen (MDD).  

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer