Hoe is de veiligheid van de medxpert app geregeld?

Medxpert als organisatie en de medxpert app voldoen aan álle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Medxpert is MedMij deelnemer waardoor het voldoet aan de strenge veiligheidseisen op het gebied van informatie-uitwisseling en privacy. Daarnaast is de medxpert app voorzien van een CE-markering. Hiermee voldoen wij aan de wetgeving van de Europese Unie op het gebied van medische hulpmiddelen (MDD).

Niemand anders dan jij kan bij jouw medische gegevens, want die staan in de app op jouw telefoon. Jij besluit zelf met wie je jouw medische gegevens wil delen, bijvoorbeeld met een mantelzorger of zorgprofessional.

Voor medxpert is het een belangrijk uitgangspunt dat de gebruiker zelf de baas is over zijn gegevens. Dit blijft ook zo: ook in de toekomst zal niemand daar toegang tot krijgen, ook derden zoals commerciële instanties niet.

Jij bent de enige die toegang heeft tot de informatie in medxpert. De app is 3-voudig beveiligd en 3-voudig gecontroleerd. Dit werkt als volgt:

  • Inloggen op je telefoon. Deze is beveiligd met gezichtsherkenning, vingerafdruk of wachtwoord.
  • Inloggen op de medxpert app. Wij gebruiken tweefactor authenticatie (2FA). Naast je wachtwoord (iets wat je weet) is een tweede middel (iets wat je hebt) nodig om je te identificeren. Bij medxpert is dat je telefoon. Nadat je dit bij het aanmaken van een account hebt gedaan hoef je alleen je wachtwoord in te vullen (of gezichtsherkenning of vingerafdruk) want medxpert kent het unieke nummer van jouw telefoon.
  • Beveiliging van de opslag van je gegevens. Bij medxpert zijn jouw gegevens versleuteld op jouw telefoon opgeslagen. Dus niet in de cloud. Hackers kunnen er dus niet bij.

Jij besluit zelf met wie je jouw medische gegevens wilt delen, bijvoorbeeld met een mantelzorger of zorgprofessional. Voor medxpert is het een belangrijk uitgangspunt dat de gebruiker zelf de baas is over zijn gegevens.

Om toegang te krijgen tot jouw gegevens bij de apotheek, huisarts of het ziekenhuis, heb je een DigiD met minimaal een 2-factor inlog nodig. Dit betekent dat je inlogt met een sterk wachtwoord en door middel van een code die je op je telefoon ontvangt.

Kan medxpert bij mijn gegevens?

Medxpert kan niet bij jouw gegevens want die staan op jouw telefoon of tablet. Het ophalen van jouw gegevens gaat via DigiD. De connectie tussen jouw telefoon en de huisarts, apotheek, ziekenhuis of GGZ is beveiligd en niet door medxpert in te zien.

Hieronder zie een uitleg over de bescherming van jouw gegevens door de Patiëntenfederatie Nederland.

Jaarlijkse controles van de softwareontwikkeling

Er worden jaarlijkse controles uitgevoerd op de ontwikkeling van de software. Dit gaat als volgt:

  • De MedMij audit die toegang geeft tot het MedMij stelsel;
  • Bij Apple wordt door mensen gecontroleerd of medxpert voldoet aan de eisen van Apple op het gebied van privacy en veiligheid wat betreft de appstore richtlijnen waarin extra aandacht wordt besteed aan medische apps met persoonsgegevens;
  • De Medical Device Directive van de EU. Een audit waarin medxpert jaarlijks haar organisatie moet laten controleren.

Heb je nog vragen over de medxpert app of PGO’s?

Wil je meer weten? Lees dan verder over de app. Heb je nog vragen die nu nog niet zijn beantwoord? Lees verder op de veelgestelde vragen pagina om het antwoord op je vraag te vinden of neem contact met ons op.

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer