Medxpert Medisch Advies Platform

Wat heb ik aan het medxpert medisch advies platform?

Medxpert is bezig met de ontwikkeling van het medxpert medisch advies platform. Dit systeem analyseert jouw medische gegevens en de gegevens die je zelf invoert in medxpert. De verwachting is dat we in het 2e kwartaal van 2022 in staat zullen zijn bij bepaalde ziekten risico’s voor je gezondheid te signaleren. In dat geval word je gewaarschuwd en kun je indien nodig met je zorgverlener preventieve maatregelen nemen. Op deze manier geniet je van persoonlijke zorg op maat.

De adviezen die je krijgt in medxpert zijn gebaseerd op het dossier dat jij zelf hebt opgebouwd. Het kan zijn dat daarin nog gegevens ontbreken. Om die reden raden we je aan ons advies altijd met jouw arts of apotheker te bespreken.

Voor wie is het medxpert medisch advies platform?

Het medxpert medisch advies platform is er voor iedereen die gebruik maakt van de medxpert app. De eerste stap die wij nemen is jou helpen met controleren of de basisgegevens in medxpert juist zijn en of belangrijke gegevens ontbreken. Kijk op de pagina controle van de medische gegevens in medxpert.

Daarnaast zijn wij het programma Nier in het Vizier gestart. Hierin ontwikkelen wij een aantal medische adviezen voor mensen met potentieel kans op nierschade. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met diabetes of hart- en vaatziekten.

Hoe veilig is het medxpert medisch advies platform

Als je deelneemt dan worden jouw gegevens gepseudonimiseerd versleuteld naar het medxpert medisch advies platform gestuurd. Hierdoor is het mogelijk om de adviezen naar je terug te sturen, zonder dat jouw privacy in het geding komt.

Alle adviezen die je ontvangt vanuit het medxpert medisch advies platform zijn gebaseerd op de meest recente medische richtlijnen. Medxpert zal je nooit adviseren om zelf dingen te wijzigen aan je medicatie. Overleg eerst met je apotheker of huisarts over het ontvangen advies. Het zou kunnen dat je arts of apotheker met een specifieke reden is afgeweken van de richtlijn.

Wil je meehelpen het medxpert medisch advies platform te ontwikkelen?

Het medxpert medisch advies platform is nog in ontwikkeling. Het eerste onderdeel (controle van jouw medische gegevens in medxpert) willen wij in januari 2022 opnemen in de app. Voor deze en alle andere nieuwe onderdelen zoeken we enthousiaste mensen die ons willen helpen met testen. Denk daarbij aan de juistheid van de adviezen (in jouw situatie) en de manier waarop deze worden gepresenteerd.

Doe je mee, of wil je meer informatie? Meld je hier aan.

  Velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplichte velden.

  Wie houdt toezicht op deze ontwikkelingen?

  De ontwikkeling van het platform wordt begeleid door de medxpert medisch adviesraad. Daarmee garanderen we dat het voldoet aan vakinhoudelijke en wetenschappelijke richtlijnen. In de adviesraad zitten mensen die veel ervaring hebben op het gebied van huisartsenzorg, medicatiebeheer, medisch onderzoek, farmacologisch onderzoek en data analyse van grote databases.

  Medisch Farmaceutische Beslisregels en Clinical Rules

  In het medxpert medisch advies platform zijn klinische beslisregels opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke richtlijnen. Deze regels analyseren de gegevens in de app. Denk aan jouw medicatie, leeftijd, geslacht, laboratoriumuitslagen en ziekten. Op basis daarvan krijg je een advies. Voorbeelden van deze regels zijn de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) van de KNMP (de brancheorganisatie van apothekers) en de Clinical Rules van Digitalis. Ze combineren meerdere patiëntkenmerken met elkaar, waardoor jij advies op maat krijgt. Met Digitalis werken we intensief samen om deze regels verder te verfijnen. Dit doen we op basis van de gegevens die jij zelf gaat toevoegen aan de app. Denk daarbij aan thuismetingen (zoals gewicht, bloeddruk of bloedsuiker), ingevulde vragenlijsten of het aantal stappen geregistreerd met je stappenteller.

  Altijd in ontwikkeling
  Medxpert is een lerend systeem. Door de toename van kennis over diagnoses of over ziekten bij patiënten worden klinische beslisregels continu aangepast. Dit gebeurt op basis van een groeiende database met patiëntgegevens en actuele richtlijnen.

  Het medxpert medisch advies platform is een programma dat in 2019 is gestart en op dit moment in een pilotfase verkeert. In het tweede kwartaal van 2022 worden de eerste klinische regels bij een groep patiënten geïntroduceerd en worden de resultaten gevalideerd. Dit is een verplichting die door de EU is voorgeschreven onder de Medical Device Regulation. Medische hulpmiddelen zoals medxpert moeten voldoen aan strenge Europese en Nederlandse wetgeving. Het doel daarvan is om de patiëntveiligheid te vergroten.

   

  medxpert
  jouw gezondheid voorop!

  1. Logo App Store
  2. Logo Play Store

  © medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer