Medxpert Medisch Advies Platform

Wat heb ik aan het medxpert medisch advies platform?

Medxpert is bezig met de ontwikkeling van het medxpert medisch advies platform. Dit systeem analyseert jouw medische gegevens. Dat zijn de gegevens die je ophaalt bij je zorgverlener en de gegevens die je zelf toevoegt in medxpert. Het doel is om bij bepaalde ziekten risico’s voor je gezondheid te signaleren. In dat geval word je gewaarschuwd. Je kunt dan samen met je zorgverlener maatregelen nemen om risico’s te voorkomen. Op deze manier krijg jij persoonlijke zorg op maat.

De adviezen die je krijgt in medxpert zijn gebaseerd op het dossier dat jij zelf hebt opgebouwd. Het kan zijn dat daarin nog gegevens ontbreken. Om die reden raden we je altijd aan het advies met jouw arts of apotheker te bespreken.

Voor wie is het medxpert medisch advies platform?

Het medxpert medisch advies platform is er voor iedereen die gebruik maakt van de medxpert app. De eerste stap die wij nemen is jou helpen met controleren of de basisgegevens in medxpert juist zijn en of belangrijke gegevens ontbreken. Kijk op de pagina controle van de medische gegevens in medxpert.

Daarnaast zijn wij het programma Nier in het Vizier gestart. Hierin ontwikkelen wij een aantal medische adviezen voor mensen met potentieel kans op nierschade. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met diabetes of hart- en vaatziekten.

Hoe veilig is het medxpert medisch advies platform

Als je deelneemt dan worden jouw gegevens gepseudonimiseerd (*) en beveiligd naar het medxpert medisch advies platform gestuurd. Hierdoor is het mogelijk om de adviezen naar je terug te sturen, zonder dat jouw privacy in het geding komt.

Alle adviezen die je ontvangt vanuit het medxpert medisch advies platform zijn gebaseerd op de meest recente medische richtlijnen. Medxpert zal je nooit adviseren om zelf dingen te wijzigen aan je medicatie. Overleg eerst met je apotheker of huisarts over het ontvangen advies. Het zou kunnen dat je arts of apotheker met een specifieke reden is afgeweken van de richtlijn.

(*)Pseudonimiseren is een manier om persoonsgegevens te beveiligen. De gegevens van elke persoon worden opgeslagen met een unieke code. Zo kunnen ze nog wel worden gebruikt voor onderzoek. Met een apart opgeslagen sleutel kunnen de gegevens weer worden gekoppeld aan een persoon. Bijvoorbeeld om advies te geven.

Wie houdt toezicht op deze ontwikkelingen?

De ontwikkeling van het platform wordt begeleid door de medxpert medisch adviesraad. Daarmee zorgen we dat het voldoet aan vakinhoudelijke en wetenschappelijke richtlijnen. In de adviesraad zitten mensen die veel ervaring hebben op het gebied van huisartsenzorg, medicijnen, medisch onderzoek en medische gegevensanalyse.

Beslisregels

Het medxpert medisch advies platform gaat werken met beslisregels. Deze zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke richtlijnen. Beslisregels onderzoeken jouw gegevens. Denk aan je medicijnen, leeftijd, geslacht, labuitslagen, metingen en ziekten. Daaruit krijg je een advies op maat.

Voorbeelden van beslisregels zijn de Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB’s) van de KNMP (de beroepsorganisatie van apothekers) en de Clinical Rules van Digitalis. Deze systemen zijn gemaakt om te gebruiken door apothekers en artsen. Met Digitalis werken we nauw samen om de regels ook te kunnen gebruiken in de medxpert app. Met de gegevens die jij hebt opgehaald bij jouw dokter en apotheek. Maar ook met de door jou toegevoegde medicijnen, metingen (zoals gewicht, bloeddruk of bloedsuiker) of ingevulde vragenlijsten.

Altijd in ontwikkeling

Medxpert is een lerend systeem. Door meer kennis over diagnoses of over ziekten bij patiënten worden de beslisregels continu aangepast. Dit gebeurt op basis van een groeiende database met patiëntgegevens en actuele richtlijnen.

Het medxpert medisch advies platform is gestart in 2019. Voordat we klinische regels toevoegen aan de medxpert app, worden ze getest bij een groep patiënten. Dit is een verplichting die door de EU is voorgeschreven onder de Medical Device Regulation. Medische hulpmiddelen moeten voldoen aan strenge Europese en Nederlandse wetgeving. Het doel daarvan is om de patiëntveiligheid te vergroten.

 

medxpert
jouw gezondheid voorop!

  1. Logo App Store
  2. Logo Play Store

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer