Medxpert medische adviesraad

Wie houdt toezicht op de ontwikkelingen van medxpert?

De ontwikkeling van het platform wordt begeleid door de medxpert medisch adviesraad. Daarmee toetsen we dat het platform voldoet aan vakinhoudelijke en wetenschappelijke richtlijnen op het gebied van de gezondheidszorg.

In de adviesraad zitten mensen die veel ervaring hebben op het gebied van huisartsenzorg, medicatiebeheer, medisch onderzoek, farmacologisch onderzoek en data analyse van grote databases.

Hiermee wordt ieder aspect van een medisch advies bekeken. Een diagnose van de dokter dat is gebaseerd op gegevens uit het dossier wordt in een klinische regel geprogrammeerd. Deze regel wordt uitgevoerd op het dossier van de gebruiker die deelneemt aan het medxpert medisch advies platform. Het advies gaat automatisch terug naar de gebruiker en wordt in het dossier opgeslagen. Met behulp van data analytics worden de resultaten geanalyseerd en gevalideerd conform de Medical Device Regulation eisen.

De medxpert medisch adviesraad bestaat uit de hiernaast genoemde personen.

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer