Missie van medxpert

Medxpert is meer dan een PGO die informatie ophaalt bij de apotheek, huisarts en ziekenhuis.

Medxpert wil de patiënten actief betrekken bij het managen van hun gezondheid.

De meeste mensen die lijden aan diabetes, hartfalen, COPD of polyfarmacie (meer dan 5 medicijnen) gebruiken veel medicatie. De primaire focus van medxpert is daarom gericht op de verbetering van de

  • medicatieveiligheid (voorkomen dat door fouten problemen ontstaan),
  • medicatieoptimalisatie (afstemmen op het individu) en
  • medicatievermindering (de-prescribing, bij verslaving aan pijnstillers, slaapmiddelen).
  • met daaraan gekoppeld het terugdringen van klachten en bijwerkingen. Hiervoor wordt de medxpert app ingezet in combinatie met de kennissystemen.

Om de bovenstaande doelen te bereiken, wordt er een kennissysteem ontwikkeld waarbij samenwerking is met:

  • Digitalis met het Clinical Rules kennissysteem dat meer dan 600 klinische regels bevat die voor patiënten kunnen worden gebruikt.
  • JADS (Jheronimus Academy of Data Science) (een samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University) waarmee Artificial Intelligence software wordt ontwikkeld die gebruikt wordt bij (trend)analyse van patiënt-gegenereerde data zoals medicatie-inname, fysiologische gegevens, vragenlijsten, bijwerkingen, klachten, etc. Tevens wordt het mogelijk om bepaalde behandelingen beter te monitoren en de adviezen volgens de richtlijnen te verbeteren (Medical Artifical Intelligence).
  • KNMP (De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Met de Medisch Farmaceutische Beslisregels van de KNMP ontwikkelt medxpert kennis op het gebied van medicatiebeveiliging en -optimalisatie die in het Clinical Rules kennissysteem worden opgenomen.

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer