Als ik mijn patiënt via zijn persoonlijke gezondheidsomgeving toegang geef tot zijn medische dossier, heeft mijn patiënt dan zijn gehele dossier ontvangen, inclusief mijn werkaantekeningen?

Deel dit antwoord op

Nee, jouw patiënt heeft toegang tot zijn dossier, exclusief jouw werkaantekeningen. Medxpert geeft alleen de gegevens door die een patiënt ook zou ontvangen wanneer die zijn of haar dossier op papier opvraagt. Zie ook de richtlijnen ‘Patiënt recht op kopie medisch dossier’.

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer