Bewaartermijn medische gegevens

Deel dit bericht op

Door Tim Schoenmakers.

Weet jij eigenlijk hoe lang jouw medische gegevens bewaard mogen worden? Graag leggen we je alles uit over het onderwerp: bewaartermijn medisch dossier. Zo bespreken we wat het wettelijke bewaartermijn voor je medisch dossier is en wanneer jouw medische dossier langer of korter bewaard kan worden. Voordat we dat doen praten we je eerst kort bij over wat je medische dossier precies is.

Medisch dossier

Elke zorgverlener legt de medische gegevens (gegevens over jouw gezondheid en behandeling) van zijn of haar patiënten schriftelijk vast in een medisch dossier. Denk hierbij aan medische onderzoeken die een patiënt heeft gehad of nog gaat krijgen en zijn of haar medicijngebruik. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht om deze gegevens in je medisch dossier bij te houden. Onder deze geneeskundige behandelovereenkomst vallen ook de rechten van de patiënt en de plichten van de zorgverleners. Als patiënt heb je ook het recht om jouw medisch dossier in te zien.

Wettelijke bewaartermijn

De algemene bewaartermijn voor medische dossiers is volgens de WGBO twintig jaar. Deze termijn start vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in jouw medische dossier is doorgevoerd. Artsen zijn hiertoe verplicht en moeten in principe na deze termijn het dossier laten vernietigen.

Er zijn echter uitzonderingen op deze hoofdregel waarbij er sprake is van een andere wettelijke bewaartermijn. Denk hierbij aan opnames van psychiatrische patiënten, een bepaalde erfelijke ziekte, terugkerende behandelingen of andere uitzonderingen die onder de WGBO vallen.

Medisch dossier langer bewaren

Er zijn een aantal uitzonderingen waarin het noodzakelijk is om jouw dossier langer te bewaren dan twintig jaar na de datum van de laatste wijziging.

Het medisch dossier moet langer bewaard worden voor goed hulpverlenerschap, in het belang van een ander, als er sprake is van de wettelijke bewaartermijn academische ziekenhuizen, bij een gedwongen opname of voor wetenschappelijk onderzoek. Deze uitzonderingen worden hieronder toegelicht.

Goed hulpverlenerschap

De eerste reden hiervoor is in het belang van jouw gezondheid. Als het bewaren van jouw medisch dossier noodzakelijk is voor goede hulpverlening, dan zal de arts jouw medisch dossier met jouw ziektegeschiedenis langer bewaren.

Dit kan van toepassing zijn bij een chronische aandoening of bij ziektes die erger kunnen worden. Ook kan een arts jouw gegevens langer bij een terugkerende behandeling bewaren.

Het uitgangspunt voor de zorgverlener is hierbij goede hulpverlening. Door gegevens van een patiënt langer te bewaren kan de zorgverlener namelijk de beste zorg blijven bieden.

Belang van een ander

Een volgende reden is als jouw medisch dossier in het belang van iemand anders langer nodig is. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan is wanneer er sprake is van bepaalde erfelijke ziekte of erfelijke aandoeningen. Een ander voorbeeld is dat je een procedure aangespannen hebt tegen jouw zorgverlener, in zo’n geval zijn vaak de medische gegevens nodig voor het verweer van de zorgverlener.

Wettelijke bewaartermijn academische ziekenhuizen

Er zijn ook bepaalde documenten die academische ziekenhuizen (ofwel universitaire medische centra) moeten bewaren tot 115 jaar na de geboortedatum van de patiënt. Dit kan gaan over een operatieverslag en een ontslagbrief. Hierop is namelijk de Archiefwet van toepassing.

Gedwongen opname

Wanneer psychiatrische patiënten gedwongen zijn opgenomen, moeten hun medische gegevens minimaal vijf jaar na hun ontslag bewaard blijven. Dit komt voort uit het Besluit Patiëntendossier Bopz. Dit zorgt ervoor dat het medisch dossier langer bewaard moet worden. Die bewaartermijn komt namelijk bovenop de regel van 20 jaar na de laatste wijzing in jouw medisch dossier en wordt vijf jaar vanaf je ontslag bewaard.

Wetenschappelijk onderzoek

Ook kan het medisch dossier langer worden bewaard voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek. Zulke soort onderzoeken zijn namelijk van groot belang voor ontwikkelingen in de medische wereld. Artsen mogen gegevens van een patiënt hier alleen voor gebruiken als hij of zij deze gegevens anonimiseert.

Eigen verzoek

Aanvullend hierop kun je zelf ook aan je arts vragen om jouw medisch dossier langer te bewaren. Er kunnen namelijk verschillende redenen zijn waarom je jouw medisch dossier langer zou willen bewaren die buiten de bovengenoemde redenen vallen.

Medisch dossier korter bewaren

Je kunt ook (delen van) je medische dossier korter bewaren. Dit kun je door middel van een schriftelijk verzoek aan je zorgverlener vragen. De zorgverlener hoeft dit echter niet te doen als er sprake is van een uitzondering.  Vernietiging van je dossier is dus niet altijd vanzelfsprekend bij deze aanvraag. Dat dit verzoek geweigerd wordt, gebeurt echter maar zelden.

Minderjarigen

Bij minderjarigen is de basisregel net iets anders. Bij hen start de bewaartermijn pas vanaf 18 jaar. Alle gegevens die hiervoor zijn verzameld moeten tot het 34ste levensjaar worden bewaard.

Vragen

We hopen je op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Bij specifieke vragen over jouw situatie kun je bij jouw zorgverlener terecht.

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer