Medisch dossier inzien: hoe kan ik online mijn medische gegevens inzien?

Deel dit bericht op

Wil jij weten hoe het zit met het inzien van jouw medisch dossier? Wij helpen je verder! Je leest hier alles over het inzien van je medische gegevens, welke rechten je hebt en welke mogelijkheden tot inzien er zijn. Ook praten we je bij over elektronische inzage, het medisch dossier inzien van familieleden, het delen van je medisch dossier, een persoonlijke gezondheidsomgeving en de bewaartermijn van jouw medisch dossier.

Eigen medisch dossier

In jouw medisch dossier staan al jouw medische gegevens bij elkaar. Dit regelt jouw zorgverlener. Bij medische gegevens moet je denken aan algemene gegevens over bijvoorbeeld jouw lengte, leeftijd en geslacht. Daarnaast staan hier ook gegevens in over de behandelingen en medicijnen die je krijgt van bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis.

Het doel van het medisch dossier is om jou de beste zorg te kunnen bieden. Ook zorgt dit dossier ervoor dat zowel patiënt als zorgverlener over dezelfde informatie beschikken, zo kunnen zij samen het gesprek aangaan.

Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht om jouw medische gegevens in een medisch dossier bij te houden. Rechten en plichten van zorgverleners daarbij zijn in wetten vastgelegd. Iedere zorgverlener, zoals een huisarts of ziekenhuis, legt dus gegevens van zijn patiënten vast.

Medisch dossiers inzien

Recht op inzage

Je hebt recht op het inzien van jouw eigen medische dossier, dit is wettelijk vastgelegd. Ook mag je zien wie er nog meer in jouw dossier heeft gekeken. Deze rechten komen vanuit de WGBO. Via jouw behandelend zorgverlener, zoals bijvoorbeeld jouw huisarts of het ziekenhuis, kun je als patiënt inzage krijgen. Zorgverleners mogen hiervoor in principe geen vergoeding vragen. Als je om meerdere kopieën vraagt of wanneer het verzoek ongegrond is mag er wel een redelijke vergoeding gevraagd worden.

Uitzondering

Aan dit recht zit wel een uitzondering. Jouw zorgverlener mag het verzoek tot inzage weigeren wanneer dit de privacy van een ander kan schaden. Dit kan gaan om een deel van je dossier (bijvoorbeeld vertrouwelijke informatie van een ander over jou) of inzage in wie nog meer jouw dossier heeft bekeken. Wanneer het verzoek geweigerd wordt, moet de zorgverlener aan kunnen tonen waarom dit zo is. De persoonlijke werkaantekeningen van zorgverleners vallen niet onder dit recht van inzage.

Algemene verordening gegevensbescherming

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over privacyregels volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Hieronder vallen ook jouw medische gegevens als bijzondere persoonsgegevens. Deze wet regelt dat jouw persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden als organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Niet iedereen mag namelijk zomaar iemands medisch dossier inzien zonder dat jij toestemming geeft. Zorgverleners moeten er volgens deze regel ook voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gegevens van patiënten. Ook biedt deze regelgeving ruimte aan nationale wetgeving, denk hierbij aan uitzonderingen rondom het recht op vergetelheid.

Naast de AVG valt je medisch dossier ook onder andere specifieke wetten waaronder de WGBO (zoals eerder genoemd) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Elektronische inzage

Tegenwoordig heb je als patiënt ook het recht om jouw medisch dossier elektronisch te bekijken. Ook heb je hierbij recht op een elektronisch afschrift. Deze rechten zijn ingesteld vanaf 1 juli 2020 en bieden jou kosteloos elektronische inzage van jouw elektronisch patiënten dossier. Actuele medische gegevens worden hierin pas vanaf 1 juli 2020 getoond. Dit betekent dat je geen contactverslagen van voor die datum kunt inzien. Wel eerdere ziektes of problemen die door jouw dokter zijn vastgelegd.

Delen van elektronisch dossier

Bij elektronische inzage kun je jouw gegevens inzien wanneer jij maar wilt. Zorgverleners mogen jouw medisch dossier alleen met jouw toestemming delen met andere zorgverleners. Als jij toestemming geeft, kunnen andere zorgverleners jouw dossier bekijken als dit nodig is voor jouw behandeling. Denk daarbij aan de specialist in het ziekenhuis of van de spoedeisende hulp die wil weten waar hij/zij rekening mee moet houden bij jouw behandeling.

Veiligheid

Om ervoor te zorgen dat er op een veilige manier omgegaan wordt met jouw gegevens, zitten hier voor zorgaanbieders en ict-leveranciers strenge eisen aan. Ook mogen zorgverleners alleen gegevens van jou op de mail naar jou zetten als dit gaat via beveiligde e-mail.

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Elektronische inzage is niet hetzelfde als een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), hier vertellen we je later in dit artikel meer over.

Medische gegevens delen

Voor medische dossiers geldt het wettelijke bewaartermijn van twintig jaar. Deze regel voor het bewaartermijn van medische dossiers staat in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Er gelden een aantal uitzonderingen op het bewaartermijn van een medisch dossier. een voorbeeld hiervan is dat dossiers langer bewaard mogen blijven voor medisch wetenschappelijk onderzoek, mits de gegevens geanonimiseerd zijn.

Andere rechten die je als patiënt hebt die in je medisch dossier staan opgenomen in onder andere de AVG-wet. Bijvoorbeeld uitzonderingen over het langer of korter bewaren van jouw medische dossier. Zo kun je bijvoorbeeld jouw zorgverlener vragen om (delen van) jouw medisch dossier eerder te laten vernietigen, maar zijn er ook regels dat gegevens bewaard moeten worden.

Meer informatie

Op zoek naar meer informatie over de bewaartermijn van jouw medisch dossier? Jouw rechten als patiënt, de plichten van de zorgverlener en de uitzonderingen op de hoofdregel leggen we je uit.

Inzage medisch dossier familielid

Overledene

Wanneer een familielid is overleden heb je geen recht op inzage van zijn of haar medisch dossier, het medisch beroepsgeheim blijft namelijk van kracht. Ook hier zijn een aantal uitzonderingen van toepassing. Zoals wanneer de overledene toestemming gegeven heeft of wanneer er sprake is van een zwaarwegend belang. In die gevallen kan er wel toestemming gegeven worden tot inzage van het medisch dossier.

Kinderen

Het medisch dossier van je eigen kinderen mag je tot hun twaalfde levensjaar inzien. Tussen de twaalf en zestien moet jouw kind daarvoor toestemming geven. Dit geldt niet wanneer jij als ouder bepaalde informatie uit het medisch dossier nodig hebt om toestemming te kunnen geven voor een behandeling. Vanaf zestien jaar mag het kind zelf kiezen of zijn of haar ouders hun medische dossier mogen inzien, hij of zij zal hier dus toestemming voor moeten geven. Als er toestemming gegeven wordt mag je als ouder het dossier inzien.

Vertegenwoordiger

Er zijn situaties waarin een meerderjarige niet in staat is om zelf een redelijke waardering van zijn of haar belangen te maken. In dit geval wordt die persoon beschouwd als wilsonbekwaam. Er wordt dan een wettelijk vertegenwoordiger aangesteld die de belangen van de patiënt kan behartigen en daarvoor het medisch dossier mag inzien.

De wettelijk vertegenwoordiger kan door de rechter benoemd zijn (curator), maar kan ook schriftelijk door de patiënt benoemd zijn. Vaak is het de echtgenoot of partner van de patiënt of een ander familielid (bijvoorbeeld een ouder, kind of grootouder) van de patiënt. Deze persoon heeft dan toestemming en recht op inzage en mag de gegevens inzien als wettelijke vertegenwoordiger en mag dan ook als vertegenwoordiger optreden.

Kies medxpert als jouw PGO!

Omdat je graag jouw medische gegevens in één overzicht ziet. Zodat je de regie houdt over je gezondheid en inzicht krijg in de behandeling van jouw klachten, waardoor genezing en kwaliteit van leven verbeteren. Je kunt door jouw medxpert PGO te laten zien aan jouw behandelaar goede informatie geven en samen de best passende zorg uitzoeken en je hoeft niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Verzamel al jouw gegevens van:

  • Huisarts
  • Ziekenhuis
  • GGZ instelling
  • Apotheker

Vragen?

Zijn er nog dingen onduidelijk of heb je vragen over jouw persoonlijke situatie? Jouw zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis) kan jou hierbij verder helpen.

  1. Logo App Store
  2. Logo Play Store

medxpert
jouw gezondheid voorop!

  1. Logo App Store
  2. Logo Play Store

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer