Meer inzicht in jouw medische gegevens

Deel dit bericht op

Sinds juli 2020 heeft elke Nederlander het recht op het digitaal inzien van zijn gezondheidsgegevens. Elke zorgverlener moet zijn patiënten toegang geven tot zijn of haar dossier. Om ervoor te zorgen dat alle gegevens van verschillende zorgverleners bij elkaar staan is door toenmalig minister Edith Schippers de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) bedacht. Zorgbelang Brabant | Zeeland volgt de ontwikkelingen rondom de PGO op de voet. Hanneke Griffioen is hier als projectleider al sinds 2019 mee bezig. Zij vertelt meer over een gebruikersonderzoek dat Zorgbelang Brabant | Zeeland gestart is met PGO medxpert en in samenwerking met Apotheek Asten.

Betrek de gebruiker

De nadruk bij het ontwikkelen van al die apps en websites ligt op de techniek. Zorgbelang Brabant | Zeeland vindt het belangrijk dat zorggebruikers meer betrokken worden.

Hanneke: “Wij willen dat deze PGO’s zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. Daarom voeren wij gesprekken met patiënten en halen wij hun wensen en behoeften op. Onze bevindingen koppelen wij terug aan de ontwikkelaars van de medxpert app.”

Alles overzichtelijk op één plek

Hanneke: “Een PGO heeft veel voordelen. Al je gezondheidsgegevens staan overzichtelijk bij elkaar in een app of op een website. Denk aan de uitslag van onderzoeken, medicijngebruik, herhaalrecepten, allergieën en vaccinaties. Verder kun je informatie over je eigen gezondheid bijhouden en er ook zelf actief mee aan de slag gaan. Met meer informatie sta je sterker. Zo bereid je je beter voor op het gesprek met de (huis)arts.”

Pilot met medxpert

Medxpert is een PGO. Medxpert vroeg Zorgbelang Brabant | Zeeland om de app te gaan uittesten met een groep gebruikers.

Hanneke: “Dit doen wij samen met apotheker Gertjan Hooijman in Asten. Ruim 25 enthousiaste klanten van Apotheek Asten doen mee met het gebruikersonderzoek. Op 4 maart was de officiële start.”
Tot eind april gaat deze groep gebruikers het volgende testen:

  • Over de app
    Gebruikers krijgen twee keer een digitale vragenlijst met daarin vragen over gebruik, verwachtingen en ervaringen. Daarnaast wordt een groep gebruikers in twee persoonlijke sessies gevraagd naar hun ervaringen, meningen en ideeën met de medxpert app. Lees verder over de app.
  • de coronavragenlijst
    Dit is een extra onderdeel van de app, waarin gebruikers antwoord krijgen op twee vragen: ben ik mogelijk besmet met corona en heb ik meer kans op ernstige klachten als ik besmet ben met corona? Iedereen die deze vragenlijst invult, krijgt direct daarna een evaluatievragenlijst om na te gaan wat het effect op hen is van het advies
    Tim Schoenmakers apotheker en projectleider bij medxpert:

“Wij willen meer zijn dan een PGO. Ons motto is “jouw gezondheid voorop!”. Wij willen mensen helpen om de juiste medicatie op de juiste wijze in te nemen zodat dit bijdraagt aan hun gezondheid. En hen het gevoel geven dat ze in de medxpert app betrouwbare informatie kunnen krijgen. Wij zijn erg benieuwd hoe de gebruikers onze app ervaren en willen graag antwoord op de vraag of de app in alle behoeftes voorziet of dat wij nog onderdelen moeten aanpassen of toevoegen.”

Medxpert koos ervoor om met Zorgbelang Brabant | Zeeland in zee te gaan.

“Wij vinden het belangrijk dat medxpert gestoeld is op wensen van patiënten. Zorgbelang heeft de contacten met patiënten, zij weten wat er speelt in het veld en zij zijn ervaren in het betrekken van patiënten bij zorgontwikkelingen. De samenwerking met Zorgbelang bevalt goed. Wij vullen elkaar aan. Voor mij is deze pilot geslaagd als veel gebruikers tevreden zijn met de app en als wij bruikbare input hebben voor verbetering en verdere verspreiding van de app.” aldus Tim Schoenmakers van medxpert.

Bewustwording

Hanneke: “Wij vinden het belangrijk om mensen te informeren en enthousiasmeren over de verschillende mogelijkheden van een PGO. Dat zij weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van eHealth en wat het gebruik ervan hen kan opleveren. Het draait er uiteindelijk om dat er meer eigen regie bij de burgers komt te liggen. Dat vinden wij een goede zaak!”

Benieuwd naar het originele artikel? Lees het artikel over “Meer inzicht in jouw medische gegevens” op de website van Zorg belang.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:ZonMW logo

© medxpert.app | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring | Gebruikersvoorwaarden | Disclaimer